'Afdeling Melsbroek'

Home Spaarkaart Lid worden? Contacteer ons Gezinsbond VZW

 

 

 

Welkom

 

Wie zijn wij?

 

Activiteiten

 

Babysitdienst

 

Gewest

Foto's

 

Links

 

 

 

 


Welkom op de site van de Gezinsbond Melsbroek

Tof dat u wil kennismaken met ons.

Onze vereniging staat in voor de lokale werking van de gezinsbond in Melsbroek.
Verken dus onze website en bekijk de foto's.

In overeenstemming met de doelstellingen van de gezinsbond richten onze activiteiten en dienstverlening zich tot alle gezinnen. De "gezinnen" is wel een ruim begrip want zowat iedereen kan lid worden: gezinnen met veel of weinig kinderen, grootouders, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen, enz.. Ook zijn wij een pluralistische vereniging en dus heeft uw religieuze of politieke overtuiging voor ons geen belang.

Klik even op "onze activiteiten" en u vindt er een ruim aanbod, zowel voor kinderen apart als voor gezinnen.
We hebben ook een babysitdienst en bij onze secretaris kan u terecht voor allerlei kortingen via de gezinsspaarkaart: voor bioscooptickets bij Kinepolis, kortingen op GSM-kaarten en kortingen voor een keycard, go- en railpassen van de NMBS. Bij wie u terecht kan, vindt u als u klikt op "wie zijn wij".

Graag zullen we jullie verwelkomen op één van onze activiteiten. Wij zijn een enthousiast team en we staan steeds open voor jullie inbreng.

Wil je meer weten over de gezinsbond? Klik dan op de link naar de gezinsbond.


Leuk om te weten!
De afdeling Melsbroek komt het eerst voor in de archieven van de nationale gezinsbond in 1928. Maar in 1981 werd het 50 jarig bestaan gevierd.

Wat is de achtergrond van de gezinsbond?
De Bond der Talrijke Huisgezinnen kwam in 1921 tot stand als sociale beweging voor het gezin. Na de 1e wereldoorlog waren immers veel kostwinners gesneuveld. De eerste taak van de toenmalige Bond bestond erin gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen en te streven naar gelijkwaardige levensomstandigheden tussen gezinnen met en gezinnen zonder kinderen. De naam werd in 1927 gewijzigd in Bond der Kroostrijke Gezinnen. Vooral na de 2e wereldoorlog kende De bond een groot succes en trad op als spreekbuis van de gezinnen met (veel) kinderen bij de overheid om gezinsvriendelijke maatregelen te bekomen:
· (verhoging van) kinderbijslag
· studietoelagen
· goedkope leningen voor het bouwen of kopen van een woning
· aanpassing van de belastingwetgeving ten gunste van gezinnen met kinderen
· afschaffing van de militaire dienstplicht. De slogan ten tijde van de veralgemeende dienstplicht was bijvoorbeeld: "Eén dienst per gezin".
· voorkeurtarieven voor openbaar vervoer
· betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang
· behoorlijk vergoed ouderschapsverlof

Tot 1961 was de Bond unitair en tweetalig, maar met de culturele autonomie (persoonsgebonden materies) drong een splitsing zich op en ontstond de Nederlandstalige Bond van Grote en van Jonge Gezinnen en de Franstalige Ligue des Familles. Naast oog voor materiële noden kreeg de Bond gaandeweg ook meer aandacht voor thema's zoals de relatie tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, de opvoeding van de kinderen, de emancipatie van het gezin en rechten van kinderen. Ze organiseerde ook aangepaste vakantiemogelijkheden voor grote gezinnen naast tal van andere activiteiten. Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en van Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in Gezinsbond. Het lidmaatschap is van dan af ook niet meer voorbehouden aan gezinnen (koppels) met jonge kinderen of (minstens) drie oudere kinderen. Ook andere vormen van samenleving (één-oudergezinnen,..) kunnen nu aansluiten.

De Gezinsbond geeft ook "De Bond" uit, een veertiendaagse gezinskrant die wordt verstuurd naar alle gezinnen die lid zijn van de organisatie.

Een andere publicatie is de reeks 'Brieven aan Jonge Ouders' die verstuurd wordt naar gezinnen waar een kind wordt geboren. De reeks belicht maand per maand de ontwikkeling van een kind en geeft tips voor de ouders.
Een gelijkaardige, aangepaste reeks wordt verstuurd naar bondsleden met tieners: 'BOTsing'.

 

 

 

Welkom   l   Wie zijn wij?   l   Activiteiten   l   Babysitdienst   l   Gewest   l   Foto's    l   Links

© Copyright 2010 Makke. All Rights Reserved.